Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

dynamite
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaxannabelle xannabelle
dynamite
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaxannabelle xannabelle
dynamite
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
dynamite
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
dynamite
dynamite
dynamite
7678 33a6
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
dynamite

Czym jest miłość?

- Według matematyki: problemem

- Według historii: wojną

- Według chemii: reakcją

- Według sztuki: sercem

- Według mnie: Tobą.

— Znalezione, niestety nie znam autora.
dynamite
3908 00f0
Reposted fromsarazation sarazation viabakteryja bakteryja
dynamite
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viabakteryja bakteryja
dynamite
8304 9c07 500
modus operandi
dynamite
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viaxannabelle xannabelle
dynamite
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
dynamite
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
dynamite
5208 9bf2
dynamite
8337 6c00
Reposted fromretaliate retaliate viaxannabelle xannabelle
6934 1eae 500
dynamite
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
dynamite
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
dynamite
1602 d38d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl